Červenec

  • 6. 7. - Friška Popfolklorní, koncert s VOXELem - MFF Klatovy, 20:30 - 22:30
  • 13. 7. - Špica párty vol. 1, tradiční beseda u cimbálu Na Špici v Kyjově, 19:00 - 24:00