Cimbálka na vodě - Bohuslavice

Večer s CM Friška na biotopu v Bohuslavicích.