Mobilní aplikace CM Friška

Abychom zkompletovali inovaci našeho webu, vyvinuli jsme pro vás i mobilní aplikaci! Snadný přístup na naše webové stránky budou mít ti, kteří používají OS Android a stáhnou si naši aplikaci CM Friška (po rozkliknutí článku).